El Dia de l’Emprenedor Català serà el punt de trobada tots els agents socio-econòmics del nostre país que estan relacionats amb l’emprenedoria i de tots aquells emprenedors que ho vulguin.
 

Aquest espai pretén ser el punt de trobada on es plantegin els dubtes i reptes que afronten els emprenedors des de totes les vessants, alhora que se’ls intentarà donar la resposta més adequada.
 

Durant aquesta trobada tindrà lloc el 1er Simpòsium d’Emprenedoria de Catalunya on la triple hèlix del país debatrà de forma conjunta les línies a seguir per tal d’impulsar definitivament l’emprenedoria a Catalunya els propers anys. Alhora, es pretén que els participants de l’espai Àgora intercanviïn coneixements i experiències, estiguin al corrent de les darreres tendències i solucions, es coneguin entre ells i puguin desenvolupar els seus plans de negoci (social o econòmic) de la manera més adequada.

Més informació i inscripcions a www.emprenem.cat