Nom Cognoms Càrrec 2013
Toni Beltran President
Ariadna Piñol VP Executiu
Xavier Garcia VP Formació
Gemma Palet VP Comunicació
Iolanda Gasol VP Internacional
Andreine Burton VP Comunitat
Pau Clua VP Oportunitats Professionals
Pablo Romero VP I+D
Laia Monguio VP Senadoria
Agustí Becerra Secretari
Ester Fresquet Past Presidenta
Xavi Bielsa Assessora Legal
Ramon Uribe Tresorera