El passat 2 de Juliol del 2011, les Joves Cambres de Catalunya es van trobar a Lleida per celebrar l’Assemblea de Mig Any. Durant aquest acte, els presidents i altres membres de junta de les diferents JCI’s d’arreu de Catalunya, tracten l’estat dels projectes i activitats que s’han dut a terme fins a la data, així com també revisen la planificació estratègica sobre els projectes programats per la resta d’any. A més, és en aquest acte quan els responsables nacionals de cada àrea (Internacional, Formació, Comunitat, etc) informen sobre l’estat de les diferents accions executades durant el primer semestre de l’any i comenten els principals punts d’acció per les activitats de la resta de l’any.

Durant l’assemblea també es va celebrar el concurs nacional d’oratòria, on representants de les Joves Cambres van competir per veure qui podia convèncer al jurat de la millor manera, amb el seu parlament sobre “la JCI i els objectius del Mil·leni de la ONU”. El guanyador d’aquesta edició 2011, va ser en Fernando Carrera, de la JCI Igualada.

Per acabar la jornada, i després de vàries hores d’assamblea per tractar el passat, present i futur, de la JCI a Catalunya, els membres de l’assemblea, junt amb altres juniors, senadors i amics, es van trobar a la Festa d’Estiu 2011, que la JCI Tarragona va organitzar a la mítica discoteca FlashBack de Salou.